.: ศูนย์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
หน้าแรกติดต่อหน่วยงานแผนที่เว็บไซต์ช่วยเหลือ
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน
หน้าแรกรายงานประจำวันข้อมูลการเฝ้าระวังร่วมกับภาคสาธารณสุขข้อมูลเป็ดไล่ทุ่งกระดานสนทนา
x-rayใหญ่1_2562.gif
ข่าวปศุสัตว์
ea87e259ca735571ec1ba5cc32753e96.gifปศุสัตว์แนะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรับมือลมหนาวระลอกใหม่
 ปศุสัตว์แนะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรับมือลมหนาวระลอกใหม่  
ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
anigif.gifเปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 1 อัตรา
 เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 1 อัตรา
ข้อมูลประชากรสัตว์ปีก
โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการควบคุม ป้องกัน โรคไข้หวัดนก
รายงานประจำวัน
ป้ายประกาศ
รายงานพนักงานหวัดนก
สรุป ตก.2
AI UPDATE
banner prevent poultry
refrain cockfight
fighting cock
ประกาศเขตเฝ้าระวังฯ
กลุ่มควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก
กองคลัง
แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแซลโมเนลโลซิสในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ
เว็บไชต์หน่วยงานในสังกัด
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
เช็คเมล์กรมปศุสัตว์
ส่วนโรคสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์
แบบสำรวจความคิดเห็น